Pravidla vrácení zboží

Vážení zákazníci,
z důvodu zpřísnění podmínek pro vrácení nových i starých (výměnných) dílů, od všech
našich dodavatelů, jsme i my nuceni s platností od 1.9.2016 přejít k úpravě těchto
podmínek.
Není-li uvedeno jinak, kupující může vrátit zboží, které si buď zapůjčí, nebo zakoupí,
musí však dodržet tyto body a podmínky :
1. Zboží musí být : - kompletní
- nevybalené, v původním obalu
- nezašpiněné
- nepoškozené
- nepoužité - nemontované
2. Pokud kupující vrátí zboží ve lhůtě 7 KALENDÁŘNíCH DNŮ,ode dne objednání,
dodrží podmínky v bodě 1, vezme prodávající zboží zpět a nebude požadovat
žádný poplatek.
3. Zboží, které bude vráceno ve lhůtě 8. až 14.dne od objednán í :
- prodávající, dle daných podmínek dodavatele stanoví, zda je možné to určité
zboží vrátit,popř. zda bude účtován pouze poplatek za pozdní vrácení.
(poplatek za pozdní vrácení je vyčíslen z nákupní ceny)
- u některých dodavatelů se může vyskytnout zboží, které je nevratné.U těchto
případů bude kupující informován
- podmínky v tomto bodě neplatí pro zboží ze skladových zásob firmy
4. Zboží které nelze vrátit a spadá do některé z kategorii z níže uvedených bodů :
- drobné zboží do hodnoty 100,- Kč
- veškeré montované elektrické díly (např. čidla,snímače,moduly, apod..)
- zboží zakoupeno ve výprodeji
- zboží je součástí prodejní akce
- zboží které je součástí garážové techniky a vybavení servisů
- zboží na které byla poskytnuta sleva z důvodu poškození
- zboží, které je dodáno originálním výrobcem, tj. "originální ND"
- pneumatiky
5. U vrácení starých (výměnných) dílů, je nutné dodržet podmínky, které
vyžaduje přímo daný výrobce, popř.dodavatel. (mechan. poškození,
rez, nekompletní, ...atd. )